Seiko Kaliber 4S12

4S12 kaliber seiko (Automatik)